• Delo in raziskave - iluzija realnosti
 • Delo in raziskave

Raziskave in odkrivanje Podzavestnega Uma

Skozi leta svojega dela je Asya raziskovala področja podzavestnega uma in delovanja hipnoze v raznih oblikah in tehnikah. Posvetila se je metodičnemu delu na področju, kjer sila notranjih vzorcev in verovanj vpliva na ljudi ter oblikuje njihova življenja in usodo. Skupaj s svojimi klienti je širila dimenzije človeške zavesti, preoblikovala marsikatero projekcijo podzavestnega uma in tako pridobila detajlne uvide v 'skrivnostni svet nezavednega', ki izjemno vpliva na vse kar nas obdaja in obstaja.

 Metode in tehnike ki jih Asja koristi v procesu individualnih in skupinskih seans:

 • Klasična hipnoterapija: Transformiranje podzavestnih vzorcev in blokad,
 • Napredna hipnoterapija: Vsebuje NLP tehnike - reprogramiranje podzavesti,
 • Life Coaching : Proces ozaveščanje resničnih potreb, življenjskega namena, talentov in potencialov,  ki vsebuje tudi:
 1. Osnovni psihoanalitični pristop,
 2. Temeljno znanje in spretnosti svetovanja,
 3. NLP (nevrolingvistično progamiranje),
 4. Pogovorno hipnozo,
 5. Delo s podzavestnimi deli osebnosti, ki tvorijo naš JAZ.

   

 6. Med svojim delom s človeško podzavestjo se je Asja dokaj kmalu soočila z dimenzijo, ki se nahaja v samem človeku a je 'nadosebnostna', oziroma transcendira in presega omejeni 'JAZ' ega, in osebnosti, ki se nam je v tem življenju formirala na podlagi podedovanega, priučenega in 'vsiljenega' iz okolja in družbe. S pomočjo izjemno učnkovitih tehnik, ki temeljijo na Asjinem večletnem izobraževanju v Združenih državah Amerike, na Novi Zelandiji in po Evropi, je Asya dodatno razvila in dovršila hipnotične pristope, ki nam omogočijo izkušnjo lastne Duše, Univerzalne Zavesti, Božanske Ljubezni in Onstranstva.  

 

Temeljne oblike in tehnike dela

Temeljne oblike in tehnike dela, ki jih Asya koristi za doseganje Višjih stanj zavesti ali za vstopanje v neomejeno dimenzijo Duše:

raziskave in odkritja

      V svojem delu klasične hipnoterapije je bila Asja deležna marsikaterih ‘čudežnih’ sprememb v življenju svojih klientov. Predanost delu, samorazvoj na vseh področjih in želja, da bi s svojimi klienti dosegla največji možni napredek, so motivacija za Asjina nadaljnja odkrivanja, raziskave in dodatna izobraževanja. 

Raziskave frekvenc in multidimenzionalnega obstoja človeka

Asja je večkrat opravila seminar pri Dr. Eric Pearlu. Spoznala je dimezijo onkraj videnega, ki ji je sicer že bila blizu, a se je tukaj poglobila v zavedanju in širjenju zavesti ter evoluciji človekovega potenciala. Dr. Pearlovo delo bazira na frekvencah, ki harmonizirajo človeško telo in zavest v  optimalno stanje in pri tem povrnejo harmonijo v človeški obstoj.  Razlage za delovanje teh 'čudežnih' sprememb pa se utemeljujejo znotraj kvantne fizike. Med mnogimi čudežnimi reakcijami na frekvence Ponovne Povezave so trenutne ozdravitve, tako na psihičnem kot fizičnem nivoju zavesti,  ki naj bi nastale kot reakcija na ponovno povezavo z našim Izvirnim stanjem perkfecije in svetlobe, ki se nahaja v holografskem zapisu Univerzalne Inteligence.

Asja je bila pozitivno presenečena, da ji je veliko klientov pripovedovalo o podobnih izkušnjah, ki so nerazložljivo presegale klasično hipnozo. Na nek način se je med seansami sprožil proces, v katerem so se aktivirale nove energetske povezave posameznika z univerzumom (Izvirom) ter tako omogočile pretok energije, svetlobe in informacij, ki ponovno povezujejo verige DNK in tako vključijo ter aktivirajo strune vzporednih svetov, ki zdravijo. Znanstveniki v ZDA že leta raziskujejo njihovo delovanje; na podlagi fizičnih dokazov pa so prišli do ugotovitev, da zagotovo delujejo. Te edinstvene ravni vibracij in frekvenc omogočajo optimiziranje na vseh nivojih našega bitja in bivanja, istočasno pa spodbujajo naš evolucijski razvoj. 

Letni časi

 Raziskave o smislu človekovega obstoja

Asjin uvid v smisel človekovega obstoja se je oblikoval v obdobju, ko se je na njenih seansah zvrstilo več različnih ljudi iz različnih koncev sveta, ki so v transu spontano kanalizirali sporočila o smislu človekovega obstoja na Zemlji. Več izjemnih izpovedi ima močno sporočilno vrednost, saj na različnih nivojih kot smisel obstoja človeka opisuje prebujenje v Enost. Vedno več posameznikov je v osnovnih klasičnih hipnozah dokaj hitro zdrselo v prejšnja življenja in jih z Asjinim vodstvom raziskovalo. Ozaveščanje karmičnih vzorcev, ki so jih nosili iz prejšnjih življenj, je mnogokrat postal osvobodilni element, ki omogoči posameznikov napredek v tem življenju.

Spontane regresije v prejšnja življenja je Asja doživela tako slikovito kot njeni klienti. V duhu sprememb, ki so izostrile njene zaznave, je vzpostavila zelo jasno in močno komunikacijo z onstrantvom in se tudi sama vse bolj prepuščala Višjem Vodstvu.  Usklajena z neskončno Božansko Modrostjo je bila vodena na potovanja in dodatna izobraževanja, tudi na področju regresivnih terapij. V Hamburgu se je dodatno specializirala na področju REGRESIVNE TERAPIJE PREJŠNJIH ŽIVLJENJ. Tovrstna terapija posameznika popelje v druga časovna obdobja, omogoči povezavo s širšim spektrom lastnih osebnosti, znanja in zavesti, obenem pa spodbuja čiščenje karmičnih vezi in vzorcev ter tako osvobaja posameznikovo življenjsko pot.

 Korak naprej v regresivni terapiji je prišel kmalu. Klienti so odhajali v še globlja stanja, svet domovanja Duš, mesta od koder se vsi vračamo na Zemljo in kamor odhajamo po smrti. V tej dimenziji večne Božanske ljubezni je Asja dobila nadaljnje vodstvo in tako se je leta 2011 v San Franciscu udeležila izobraževanja na področju regresije v svet Duš; regresije v ŽIVLJENJA MED ŽIVLJENJI, najbolj napredne stopnje v regresivni terapiji posmrtnih življenj. Med svojim urjenjem je Asja na Newtonovem Inštitutu osebno spoznala Dr. Michael Newtona, avtorja mednarodnih uspešnic Potovanja duš in Usode duš. 

 Spontane regresije v prejšnja življenja je Asya doživela tako slikovito kot njeni klienti. V duhu sprememb, ki so izostrile njene zaznave je vzpostavila zelo jasno in močno komunikacijo z onstranstvom in se tudi sama vse bolj prepuščala Višjemu Vodstvu.  Usklajena z neskončno Božansko Modrostjo je bila vodena na potovanja in dodatna izobraževanja, tudi na področju regresivnih terapij.

 

 Asja se je leta 2011 v San Franciscu udeležila izobraževanja na področju regresije v svet Duš; regresije v ŽIVLJENJA MED ŽIVLJENJI, najbolj napredne stopnje v regresivni terapiji posmrtnih življenj. Med svojim urjenjem je Asja na Newtonovem Inštitutu osebno spoznala Dr. Michael Newtona, avtorja mednarodnih uspešnic Potovanja duš in Usode duš. 

 

Asja je edina licencirana regresoterapevtka Newtonovega Inštituta v Sloveniji. Inštitut jeustanovil dr. Michael Newton, ki je z več kot 7000 primeri regresij postavil temelje metodičnemu raziskovanju tega področja. Inštitut je krovna svetovna organizacija na področju regresoterapije. Vsi člani Newtonovega inštituta so registrirani na spletni strani Newtonovega inštituta: http://newtoninstitute.org/

tni_logo_web

 

V času ki ga je Asja preživela v družbi čudovith regresoterapevtov, se je intenzivno druženje z enakomislečimi in krasnimi kolegi iz celega sveta še dodatno obogatilo s prisotnostjo in predavanji dr. Michaela Newtona. Dr. Michael Newton je Asji v osebnem pogovoru izrazil navdušenje nad njenimi deli in jo spodbudil k nadaljevanju njene poti. Poudaril je kako pomembno je dvigovanje kolektivne zavesti tudi v Evropi, posebej na področju Balkana.

Evolucija in Dvig Zavesti

Počaščena in opogumljena s pohvalami in spodbudo dr. Michaela Newtona je Asja nadaljevala svoje delo na področju regresije Duš. Delo na področju regresivne terapije prejšnjih  življenj jo je vodilo globlje v razumevanje kozmične strukture človeške evolucije ter ji pomagalo pri njenih raziskavah na področju človeške usode, evolucije in zavesti ter razvoja vseh človeških potencialov. Prišla je do marsikaterega spoznanja o smislu človekovega obstoja in namenu posameznikovega življenja. Razumela je kako zelo je pomembno, da se ljudje ozavestimo in osvobojeno gibljemo skozi življenje, kajti le tako smo sposobni razvijati vse dane talente in potenciale, ki so pomembni za nas in udejanjanje naše usode. 

Globok uvid v svoj obstoj, ki presega samo trenutno življenje, nam omogoči da se spoznamo v drugih vlogah, v drugem času in v drugih življenjih. V teh spoznanjih ozavestimo nepotrebne strahove, vzorce, samozanikanja ter blokade, ki jih ljudje povečini nosimo v svoji podzavesti kot posledico karmičnih dogodkov v tem in prejšnjih življenjih. Regresija na ta način stimulira čiščenje karmičnih vezi in vzorcev ter skupaj z Duhovnim vodstvom osvobaja posameznikovo življenjsko pot. Akumulirano znanje in zavest, ki ga posameznik po slojih gradi skozi vsa pretekla in sedanje življenje, mu je na ta način dostopno skozi proces obujanja in integracije spomina prejšnjih življenj.

 O prebujenju

V zadnjem obdobju Asja dobiva vse več spročil, da je nastopil čas, v katerem se ljudje masovno prebujajo ter se vračajo v svoja prvotna stanja zavesti o sebi. S prebujenjem se Duše zavejo, da so tukaj z veliko večjim namenom kot si je naš zemeljski Jaz kdajkoli prej upal verjeti. Uvidi, znanja in navodila ki jih Asja sprejema s strani višje zavesti onstranstva, sedaj predaja naprej s poslanstvom, da z višjo zavestjo poveže čim več ljudi. S tem namenom kliente poučuje metafizične in transhipnotične metode, ki posamezniku pomagajo vstopiti v Višja stanja zavesti in Živeti iz Duše.

O Življenjskem Namenu in Samorealizaciji

Razplet dogodkov je pripeljal do tega, da se je Asya v popolnosti posvetila delu s človeškim obstojem. Skozi odkritja in raziskave je nadgradila mnoge tehnike hipnoze in nadgrajevala svojo zavest o Dušah in Svetu Duš. Razumela je, da obstoji velika razlika med ambicijo Duše in ambicijo Ega. Skozi zgodbe njenih klientov je prišla do uvida, da mnogo ljudi živi življenje znotraj katerega izpolnjujejo cilje, ki v osnovi niso njihovi temveč so preslikava družbe in pričakovanj ožje okolice (družina, prijatelji itn.).

Samorealizacija Duše je mnogo več in zagotavlja globoko kontinuirano zadovoljstvo in občutek sreče. To ne pomeni, da se moramo za doseganje Dušne samorealizacije odpovedati zemeljskim užitkom, temveč pričnemo slediti notranje vodstvo, ki resnično ve, kaj nas uresničuje. Asya je v tem procesu prišla do spoznanja, da človeško bitje lahko doseže polno samorealizacijo. Uvidela je, da se marsikatera Duša dobro spomni svojega predzemeljskega življenja, ter da se posamezniki v stanju Duše  spomnijo namena in smisla s katerim so prišli na Zemljo. Ta notranja sila, ki nas v življenju spodbuja da se 'prebudimo', osvobodimo in krenemo naprej po naši poti, je Duša, ki čuti in pozna svoj namen ter ve zakaj je tukaj na Zemlji. 

 

Vsa leta njenega dela in raziskav je Asja v Združenih državah Amerike v procesu pridobitve magisterija in doktorata iz transpersonalne psihologije in svetovanja ter v sklopu tega programa tudi doktorata metafizične znanosti. Širok spekter znanja uspešno implementira v obstoječe in lastne terapevtske pristope in metode. Danes Asja vodi delavnice in predavanja na temo stanj SUPERZAVESTI, človekove samorealizacije in uresničitve njegove DUŠNE USODE kot ŽIVLJENJSKEGA NAMENA. Obenem končuje dve knjigi, ki širše opisujeta njeno delo in spoznanja. Prva knjiga se posveča opisovanju njenih izkušenj na področju Duhovne dimenzije, ki se vse bolj prebuja v zavesti človeštva ter omogoča pospešen razvoj posameznika ter družbe kot celote, medtem ko se druga knjiga predvsem ukvarja z marsikatero izkušnjo s svetom Duš, regresijami in zgodbami njenih klientov iz celega sveta.

[shareaholic app="share_buttons" id="15676919"]

Zadnje objave  

V iskanju svoje notranje resnice

V iskanju svoje notranje resnice

Pogosto slišim vprašanje, kako naj prepoznam notranji glas in ga ločim od vseh ostalih glasov v moji glavi? Kako naj...

Delavnice