252023Mar
V iskanju Namena našega življenja z velikim Ž

V iskanju Namena našega življenja z velikim Ž

Mnogo ljudi si v življenju ne postavlja veliko vprašanj o njegovem smislu, vse dokler jih ne zbudi nek dogodek ali nepričakovan zasuk. Ko se nekaj zgodi, kot je na primer velika sprememba v našem delu ali v odnosih ali izguba, ki jo utrpimo ali včasih bolezen, se običajno začnemo spraševati: »Kaj je smisel življenja? Zakaj sem tukaj? Zakaj se mi to dogaja? Kaj je najvišji namen?«

Takrat začnemo iskati odgovore. Na tej poti se naučite veliko novega, vendar pa se bolj pogosto kot ne preprosto poskušate spomniti stvari, ki jih nosite v sebi. Iz tega razloga se strinjam, da je zelo pomembno imeti priložnost, da se resnično prebudimo v svojo pravo naravo. Ko ljudje pridejo do svojih globokih (pogosto) bolečih spominov, se zgodi temeljit preskok v njihovem dojemanju življenja in priložnosti znotraj tega življenja.

V to življenje smo prišli s tem globokim notranjim občutkom namena, ki ga imamo kot Duša. Včasih se spomnimo svojega namena še v maternici in občutek namena, s katerim smo tukaj, zadržimo še v zgodnjem otroštvu, vendar pa potem, odvisno od zunanjih okoliščin in našega odraščanja, pozabimo nanj. V tistih ključnih trenutkih življenja, ko ponovno pregledujemo vse okrog sebe, začnemo brskati po svojih zakopanih spominih, kdo v resnici smo, zakaj smo tu, iščemo svoj resnični namen, s katerim smo prišli v to življenje.

Pomembno je, da svoje življenje resnično živimo v skladu s svojim poslanstvom. Konec koncev, na koncu tega življenja se vrnemo domov in prva stvar, ki jo bomo ozavestili po njem, je spomin na namen, s katerim smo pravzaprav prišli v to življenje. Vsi v sebi nosimo vprašanje o tem, ‘kam odhajamo, ko je enkrat vsega konec’.

Onstran vseh vlog, ki smo jih kadarkoli igrali, onstran vseh zgodb, ki smo jih kadarkoli preživeli in si jih nato vedno znova in znova pripovedovali, obstaja del nas, ki ostaja nedotaknjen. Obstaja del nas, ki ostaja nedotaknjen, obstaja del nas, ki je tako globok, tako čist, tako jasen in nesmrten. Ta del, ki je znotraj vas, lahko imenujete, kakorkoli želite. Vsako poimenovanje je primerno in beseda, ki jo uporabite, ne naredi nobene razlike. Dejstvo je, da obstaja del vas, del vaše zavesti, Duša, za katero ohranjam naziv Superzavestni um in ta vidik vašega Superzavestnega uma, ki je nesmrten, bo še naprej obstajal onstran tega telesa, onstran tega sveta, onstran sanj o tej realnosti, onstran stvaritve, ki jo zdaj ustvarjate.

Obstaja del vas z neomejeno življenjsko dobo, ki se lahko usmerja samo z etiko in z veliko višjo motivacijo, kot je tista, ki je običajno dosegljiva človeškemu umu. To pomeni, da lahko dosežemo raven zavesti, kjer se nam razkriva ta višja motivacija našega bistva. Vendar pa večina ljudi ni vsakodnevno v stiku s to višjo motivacijo, ki vodi njihovo bistvo, ki vodi njihov notranji pravi jaz. Potem ko se povežete s to višjo notranjo motivacijo, se istočasno zgodi nekaj čudovitih dogodkov.

Na eni ravni postanejo vaši etični standardi veliko, veliko višji. Zavedate se kozmične strukture vsega življenja, zavedate se, da je to vesolje čuteče vesolje, da je to vesolje, ki živi, ki diha, da to ni mrtev svet, kjer lahko delujete samo racionalno in reagirate na stvari, in zdaj, daleč proč od tega, se zavedate, da je to celotno vesolje živo vesolje, ki diha, ki je povezano z vami in je vezano na vas in da ste vi povezani z njim. Začnete se zavedati, da je v svetu, v katerem živite, pomembno vse, kar počnete, da so pomembni vplivi vseh vaših stvaritev, da so pomembne vse vaše misli, da so pomembni vsi občutki in vsa čustva.

Ta realnost ali realnosti, ki jih ustvarjate, so pomembne v tem vesolju. Vedno bolj in bolj se zavedate, da niste pozabljena napaka stvaritve, temveč da ste bili ustvarjeni z namenom, s ciljem.

Ta namen in cilj, ta inteligenca se želi zdaj v tem razodetju, v tej zadnji fazi zavesti združiti z vami, se povezati z vami, se prepletati z vami in delovati skozi vas.

To je točka, kjer začnete živeti svoj namen, namen, ki ga mnogi moji klienti pogosto narobe razumejo in se ga pogosto napačno zamenja za kariero. Kariera in namen nista enaka. Kot družba smo pogojeni, da sami sebe vidimo kot nekoga, čigar namen je samo v karieri. Toda namen je veliko širši od tega, saj prvenstveno vključuje način, kako vplivate na svet okrog sebe. Vaš namen bi lahko bil, da ste ljubeča skrbna oseba ali da dovolite, da vaši etični standardi vplivajo na kroge, v katerih živite in delate. Ko živite svoj namen in ko vstopite v življenjski slog, ki je poln globljega pomena, vaš namen pravzaprav pridobi potencial postati izraz tega, kdo ste, na vseh ravneh svojega obstoja, vključujoč vašo kariero, vendar pa ga ne bi smeli omejiti zgolj na svojo kariero.

Življenje, ki je uglašeno z namenom, je naravno in se razvija vseskozi vaše življenje: z vsakim posameznim dejanjem, ki ga storite, z vsakim korakom, ki ga naredite, s knjigami, ki jih berete, z odkritji, ki jih dosežete, z odnosi, ki jih gradite, z načinom, kako ravnate z drugimi, z načinom, kako ravnate z rastlinami, z živalmi, z naravo in z ljudmi in končno, vendar nič manj pomembno – morda bi morala to celo omeniti na prvem mestu – s tem, kako se vedete in kaj čutite do sebe.

Vaš odnos do svojega lastnega telesa, uma in čustev določa raven vaše zavesti in ta določa povezanost s to energijo, s to silo, ki deluje skozi celotno vesolje. Bolj kot ste povezani s to ustvarjalno silo, lažje se ta izraža skozi vas. Torej, globlji in boljši kot imate odnos sami s seboj, globlji in boljši je vaš odnos s tistimi okrog vas na vaši poti skozi življenje, globlji in boljši je vaš odnos do narave in do živih bitij okrog vas.

Postanete bolj povezani z Življenjem samim, z življenjem z veliko začetnico Ž. Ko postanete prepleteni in povezani s svojim Življenjem, ste naredili preskok iz paradigme, iz katere ste nekoč gledali na življenje kot na boj, kot na sovražnika, kot na neznano. Zdaj ste presegli iluzijo tega prepričanja, stopili ste v enost, v povezanost in globok notranji odnos s samo Silo Življenja.

Bolj globoka kot je vaša povezava z življenjem, bolj se zavedate njegovega delovanja. Bolj globoko kot razumete, kako življenje deluje, boljši postanete v igri, ki se imenuje Življenje.

In kaj pomeni biti boljši v igri, ki se imenuje Življenje?

To pomeni, da so vaše stvaritve vedno bolj zavestne in vestne, da vaše delo, ki ga opravljate z opazovanjem realnosti, z besedami, ki jih uporabljate, z mislimi, ki jih mislite, z dejanji, ki jih vodijo te misli in besede, da je vse to na vedno višji frekvenci, na višji ravni zavesti, v skladu z višjo etiko. Ta način vašega bitja ustvarja globlji, pozitiven vtis in spremembo v vaši realnosti. Zatorej, vaša realnost postaja globlja in na višji frekvenci.

Ljudje v vaši realnosti, celo narava in živali in vse, kar živi znotraj vaše realnosti, odražajo nove kvalitete teh višjih frekvenc.

Življenje samo vam zdaj razkriva še več svojih skrivnosti. Globlji kot je in postaja vaš odnos z življenjem, bolj polno pomena je vaše življenje in si lahko rečete, da živite svoje življenje z namenom, da živite življenje, ki je polno vsebine.

Kot lahko vidite, je namen torej razlog za to, da smo tukaj na globlji ravni in ne zgolj nekaj, kar počnete kot službeno dolžnost in za življenje.


(vsebina je odlomek iz knjige Kdo ustvarja mojo realnost, 2019, avtorice Asja Širovnik Moškon)

Prihajajoči programi  

6.10. – 8.10.2023  Transformacijski Vikend Retreat Mozaik Duše
6.10. – 8.10.2023 Transformacijski Vikend Retreat Mozaik Duše

V tej delavnici se bomo posvetili večnemu vprašanju človeka: Zakaj sem tukaj in kaj je moj namen? Kako lahko zaživim svoj namen? Ko prepoznamo vlogo Karme, karmičnih vzorcev ter načine kako se jih osvoboditi, lahko v ta novoustvarjeni prostor prikličemo nove manifestacije svoje Usode. Kliknite tukaj in si oglejte vsebino delavnice.