• Transformacija
  • moc podzavesti

Podzavest ustvarja našo resničnost

Podzavest je izjemno mogočno polje znotraj posameznikove psihe, ki vodi naše obnašanje in vlada nad našimi življenji. Podzavest je sila in moč, ki deluje tako kot je naravnana, to pa pomeni, da v več kot 90% vpliva na naše obnašanje, čutenje in obvladuje naš način razmišljanja. V podzavesti se nahajajo vse naše navade, tako dobre kot slabe, in resnica je da naše podzavestne misli, občutki, vzorci in prepričanja, ustvarjajo našo resničnost in nas tako vodijo skozi naše življenje.Mnogi od teh 'posnetkov' prepričanj in navad, ki so nastali tekom našega otroštva, se preslikavajo v nas v kasnejšem odraslem obdobju življenja in tako postanejo naša resničnost. Pomen življenjskih izkušenj v ranem otroštvu je bistvenega pomena za razvoj podzavestnih vzorcev, kar pa ne pomeni, da podzavestni um posameznika v adolescenci in kasneje v fazi odraslosti ne deluje več po enakem principu. Še več, posamezni vzorci navad in delovanj iz ranega otroštva se v kasnejših življenjskih obdobjih še utrjujejo, s čimer podzavestno prepričanje še dodatno pridobiva na svoji trdnosti, saj je bilo večkrat »potrjeno« s strani posameznikovih življenjskih situacij.

 Podzavest ne razlikuje med 'dobrimi' in 'slabimi' prepričanji, temveč skrbi za to, da se vsa naša prepričanja dosledno in natančno uresničujejo in zrcalijo v našem življenju. Podzavest, (subconscious-sub-conscious) pomeni pod (spodaj) zavestjo, torej izven zavestnega dosega.

 Ravno zato se mnogi ljudje 'prebijajo' skozi življenje, misleč da nad njimi vladajo mogočne zunanje sile, katerih ne razumejo. V resnici nad njimi vladajo sile, ki izvirajo iz njih samih, oziroma iz podzavestnih miselnih vzorcev, prepričanj in verovanj.

Znanstvena Utemeljitev Proučevanja Podzavesti

Donedavno so ljudje mislili, da na njih vplivajo zunanje sile nad katerimi nimajo ne moči ne vpliva.  Vendar se v zadnjih letih dogaja veliko prebujenje iz sna pozabe o naši resnični naravi.  Mogočne sile, ki živijo v vas samih se budijo ter iščejo našo pozornost. Obenem pa smo v zadnjih 150 letih bogatejši za mnoge zdravnike in psihoterapevte, ki so pogumno in predano raziskovali moč podzavestnega uma ter njegov vpliv na naše telo, um in življenje. Anton Franz Mesmer, slavni farmacevt Emile Coue, zdravnika dr. James Braid in dr. James Esdaille, dr. Milton Erickson, dr. Peter Mutke in dr. Joe Griffin so samo nakateri od pionirjev, ki so osvetlili področje nezavednega in hkrati tudi predali človeštvu uspešne načine, da svojo podzavest dosežemo in 'reprogramiramo'.

Zahvaljujoč njim, je proučevanje podzavesti pridobilo manj okultno in bolj znanstveno obravnavo, ki jo danes dodatno odkrivajo in utemeljujejo slavni znanstveniki, kot sta na primer dr. Bruce Lipton in Gregg Braden. Omenjena znanstvenika v svojih delih in predavanjih utemeljujeta, da je podzavest s podzavestnimi zapisi in vzorci ključna determinanta človekovih vedenjskih vzorcev, odnosov in resničnosti, ki si jo posameznik ustvarja.

Da bi lahko bili zares uspešni, srečni in izpolnjeni v svojem življenju, je potrebno našo Podzavest očistiti vzorcev in prepričanj, ki nas blokirajo na nezavednem nivoju.

S hipnozo nad blokade in zastarela prepričanja

Šele takrat, ko opazimo da  je določen strah, prepričanje ali blokada tako močna, da nas ne pusti naprej k zavestnemu izpolnjevanju naših ciljev in želja, se zavemo, da tisto nekaj kar nas drži nazaj in nam onemogoča napredovati pravzaprav živi in biva znotraj nas samih. V trenutku, ko več ne iščemo 'krivcev' zunaj sebe, temveč v popolnosti prevzamemo odgovornost za svoje življenje, lahko ustvarimo spremembe, ki si jih tako srčno želimo. 

Hipnoza je eden najučinkovitejših načinov, da se povežemo z našo podzavestjo ter dobimo dostop do tega mogočnega dela svoje osebnosti - znotraj nas samih. Prav vsak posameznik lahko vstopi v stanja hipnotičnega transa, znotraj katerega reprogramira miselne vzorce in prepričanja, ki omejujejo ali celo onemogočajo njegov razvoj in srečno življenje.

[shareaholic app="share_buttons" id="15676919"]

Smisel obstoja podzavestnih programov je preživetje in razvoj individuuma. Vsako prepričanje v življenju posameznika ima svoj namen, ki je v določenem življenjskem obdobju ali situciji odigral varovalno vlogo. Ključno za razvoj posameznika je, da prepričanja iz določenega življenjskega obdobja z odraščanjem in razvojem sprosti in jih ustrezno nadgradi z novimi prepričanji, ki temeljijo na spremenjenih (odraslih) in zaželenih življenjskih situacijah. Vloga starih prepričanj je morda bila pozitivna v rani mladosti, a ko odrastemo njihov varovalni mehanizem vselej ne deluje več v naše najvišje dobro. Preprost primer, kako določeno prepričanje lahko zastara je verovanje, da so tujci nevarni. Pri otrocih je bilo takno prepričanje vsekakor koristno, medtem ko odraslemu poslovnežu tako prepričanje ne koristi med spoznavanju novih poslovnih partnerjev, lahko pa povzroči tremo ali socialno fobijo.

Zadnje objave  

V iskanju svoje notranje resnice

V iskanju svoje notranje resnice

Pogosto slišim vprašanje, kako naj prepoznam notranji glas in ga ločim od vseh ostalih glasov v moji glavi? Kako naj...

Delavnice