Meditacija kao Jedno sa Univerzalnom Svijesti

Još od davnih vremena, ljudi su vjerovali i shvaćali da se na dubljem nivou svijesti čovječjeg uma nalazi osjećajni, živi Kozmički um koji živi i diše duboko u našem Biću. Da bismo mogli postići tu dubinu unutrašnjih svjetova našeg istinskog Ja i da postanemo jedno sa Univerzalnom Svijesti, potrebno je utišati buku naših svakodnevnih misli, koja se nalaze na površini nivoa svijesti, kako bismo se mogli da spustiti dublje. Meditacija je proces u kojem unutrašnji um, pun misli, briga i glasova, promatramo i utišavamo. Promatranjem tog bučnog uma, ne dozvoljavajući mu da nas uvuče u sebe, na čudesan način ulazimo u tišinu i unutrašnji mir. Postoji mnogo tehnika meditacije, koje se razlikuju od kulture do kulture, a svaka od njih joj daje svoju specifičnost i interpretaciju. Asjin pristup meditaciji se bazira na bogatim iskustvima koja je stekla u različitim kulturama I tradicijama širom svijeta.

 Meditacija i poziv ka Beskonačnom

Već početni koraci u  meditaciji omogućavaju unutrašnju tišinu i visoku osjetljivost pri čulnom opažanju, unutar kojeg počinje punjenje ljekovitom energijom, koja potječe iz našeg unutrašnjeg kraljevstva: Univerzalnog Uma i naše Duše. Utišati svoj um za mnoge predstavlja veliki izazov. Zato su neke kulture (ili većina njih) za ulazak u meditaciju osmislile mantre (riječi koje se tiho ponavljaju u mislima), sa namjerom da se „kritički um“ zaposli sve dok se ne umori - do točke potpune tišine. Tada se konačno povlači u pozadinu i predaje mjesto Beskonačnom koje boravi u svakom od nas.

[shareaholic app="share_buttons" id="15676919"]

U meditaciji se razdvajamo „od života kao vladajuće sile nad nama“

Osoba koja meditira, utišavajući um, može iskusiti mnoštvo mogućnosti koje se otvaraju onima koji ulaze u Univerzalni um. Unutrašnja vizija, bolje shvaćanje našeg stvarnog Ja, dublje razumijevanje života, poznavanje zakona Svemira i prepoznavanje naše uloge i njene svrhe u našem sadašnjem životu, odražava se u našem iskustvu i razumijevanju, koja se preslikavaju kao poslijedica našeg meditativnog stanja. U meditaciji se odvajamo „od života kao vladajuće sile nad nama“, iza sebe ostavljamo svoje ograničeno zemaljsko postojanje i u transcendenciji ulazimo u iskustvo šire perspektive žive Sile svemira, koja se izražava kroz naše živote.

Danas uviđamo da su granice pomjerene, da više nema odlaganja starih vjerovanja iz prošlosti , kao i da ona nestaju mnogo brže nego ranije. Tako oslobođeni uvijek bliže ulazimo u stanje Jedinstva sa našim Tvorcem.

Meditacija je prirodan način da se sklonite u unutrašnji izraz našeg Bića i da doživite dublju povezanost sa Životom, Univerzalnom Inteligencijom i Vječnom Ljubavi našeg Stvoritelja. Ta iskustva mogu biti duboko intenzivna i imaju moć da promjene vaš život. Sebe i svoj život tada doživljavamo kao nešto veliko i dobro, jer postajemo sigurni u našu neopozivu vezu sa Velikom Silom koja nas Vodi, Voli i Štiti na svakom koraku našeg puta.

Blog Objave  

Od Tjela do Uma… i sve do Duše

Od Tjela do Uma… i sve do Duše

Nakon mnogih godina terapuetskog rada s klientima, imala sam priliku vidjeti, osjetiti i doživjeti emocije ljudi kad su svladali dugogodišnja...

Svrha Duša: Zašto postojimo?

Svrha Duša: Zašto postojimo?

Svaka Duša zna, zbog čega je došla na Zemlju. Također treba shvatiti, da je Duša svjesna vremenskog razdoblja koje provodi...

Duhovna Urota

Duhovna Urota

Na površini svijeta trenutno vladaju ratovi i nasilje i sve se čini crnim.

Tečajevi