Što je Transcendentalna Samohipnoza®

Transcendentalna samohipnoza® je oblik samohipnoze koji pojedincu omogućava samostalan ulazak u višu dimenziju svijesti, koji se nalazi izvan ograničenog ljudskog Ja. Putem transcendentalne samohipnoze se naše vibracije podižu na viši nivo i usklađuju se sa Kozmičkom mudrošću, Višom inteligencijom, Duhovnim vodičima i svojom Dušom. Kod transcendentalne samohipnoze je važno da adekvatno obrazovan i kvalificiran hipnoterapeut transcendentalne hipnoze otvori Polje Božanske svijesti i  da vodi osobu u otkrivanje, istraživanje i spoznavanje stanja više svijesti. Transcendentalna Samohipnoza© otvara vrata u ljepote onostranog, gdje se susrećemo s voljenim i moćnim silama svemira. Omogućen nam je  pristup  potencijalima naše Super svijesti, koja se nalazi još dublje -ispod nivoa podsvijesnog uma. U tom pravcu djelovanja, okruženi  Višom vibracijom, mi i sami klizimo u svijest Svijetlosti, jer na taj način postajemo svijesno biće, probuđena Duša, koja se sa svojim znanjem vraća u tok života, koji je u najvećoj meri u skladu sa našom prvobitnom svrhom.

Po definiciji trancendentna znači izvan-granica, a taj oblik hipnoze nadilazi klasičnu hipnozu, koja prije svega istražuje i mijenja podsvijesna stanja i zapise, koji su nastali u ovom životu. Međutim, transcendentalna hipnoza® vodi osobu dublje u podsvijest od uobičajene hipnoze, a također je katalizator za buđenje Viših stanja Svijesti.

 Transcendentalna Samohipnoza® je, stoga, stanje svijesti koje se može dostići odgovarajućim vodstvom od strane kvalificiranog hipnoterapeuta. Terapeut, sa svojom vibracijskom pristunošću i energetskim mentalnim umom omogućava širenje svijesti klijenta i na taj način se povezuje podrškom vidljivih i nevidljivih djelovanja polja Više Svijesti. To je proces koji se pokreće u toku seanse i nastavlja po seansi, i tako omogućava osobi da poboljša osobni razvoj, evoluciju i put svoga buđenja. Što više produbljujemo razne oblike transcedentalne hipnoze, lakše shvaćamo i prihvaćamo svoju istinsku prirodu, svoju Dušu koja se nalazi u najdubljem dijelu našeg bića. U tim oblicima hipnoze, spoznajemo i učimo kako da komuniciramo sa bezgraničnom Inteligencijom, koja je stvorila nas i naš život, i sve vrijeme se odražava u svemu što nas okružuje. Iskustva koja transcendentalna hipnoza® omogućava su upoznavanje onostranog, vječnosti, dimenzija svoga postojanja i duhovne uzvišenosti koju nosimo u sebi.

[shareaholic app="share_buttons" id="15676919"]

Portali transcendentalne hipnoze®

Transcendentalna hipnoza® i samohipnoza u svojoj osnovi omogućavaju da transcendiramo - nadiđemo svoje zemaljsko Ja i uđemo u dimenziju svemoći. Za neke je to Božansko polje, koje osvijestimo i na taj način omogućimo njegovo-njeno djelovanje u svojem postojanju ovdje i sada. Za druge je prvi kontakt sa Višom Dimenzijom mjesto gdje osjećamo povezanost i doživljavamo ulazak u Onostrano u kome se susrećemo s voljenim Dušama, Duhovnim Vodičima, Duhovnim Učiteljima i Anđelima. U tim čistim sferama uspostavljamo čistu komunikaciju, protok energija ljubavi, suosjećanja, kao i energija koje liječe, dobijajući pri tom Vodstvo, Potporu i Pomoć. Svako iskustvo te vrste je jedinstveno.

Takva iskustva mogu značiti to da transcendiramo svoje zemaljsko Ja i da se povezujemo sa Kozmičkom Inteligencijom kojoj dopuštamo da djeluje kroz nas. Na taj način doživljavamo ispunjenje koje našem životu daje smisao, energiju, i spoznaje iz viših dimenzija. Sa širom percepcijom realnosti naš duhovni razvoj je unaprijeđen, a mi kao ljudi smo vođeni u više i ugodnije dimenzije postojanja. Sve više ljudi osjeća silu unutar sebe, koja ih poziva u ljepši i bolji život, i tako sve ono što nam je do sada otežavalo i ograničavalo taj put počinje otpadati.

Svakako, naš život u višim dimenzijama, gdje smo prešli ograničenja svog zemaljskog Ja I iskoračili iz percepcije sebe kao ograničene ličnosti, omogućava novu i čistu energiju koja nas oslobađa i vodi u viša stanja svijesti. Viša dimenzija nam donosi kvalitetniji rad i život na Zemlji.

Blog Objave  

Od Tjela do Uma… i sve do Duše

Od Tjela do Uma… i sve do Duše

Nakon mnogih godina terapuetskog rada s klientima, imala sam priliku vidjeti, osjetiti i doživjeti emocije ljudi kad su svladali dugogodišnja...

Svrha Duša: Zašto postojimo?

Svrha Duša: Zašto postojimo?

Svaka Duša zna, zbog čega je došla na Zemlju. Također treba shvatiti, da je Duša svjesna vremenskog razdoblja koje provodi...

Duhovna Urota

Duhovna Urota

Na površini svijeta trenutno vladaju ratovi i nasilje i sve se čini crnim.

Tečajevi