Istraživanje i otkrivanje Podsvijesnog uma

Kroz godine svog rada, Asya je istraživala područja podsvijesnog uma i utjecaja hipnoze kroz različite oblike i tehnike. Posvetila se metodičnom radu na području u kojem sila unutrašnjih obrazaca i vjerovanja utječe na ljude i oblikuje njihov život i sudbinu. Zajedno sa svojim klijentima širila je dimenzije ljudske svijesti, preoblikovala mnoge projekcije podsvijesnog uma i na taj način dobila detaljne uvide u »tajni svijet nesvijesnog«, koji značajno utječe na sve što postoji oko nas.

Metode i tehnike koje Asya koristi u procesu individualnih i grupnih seansi su :

-       Klasična hipnoterapija: Transformacija podsvijesnih obrazaca i blokada

-       Napredna hipnoterapija : Sadrži NLP tehnike, reprogramiranje podsvijesti

-       Life Coaching : Proces osvješćivanja stvarnih potreba, životne svrhe, talenata i potencijala, a uključuje i :

1. Osnovni psihoanalitički pristup,

2. Podrobno znanje i vještine savjetovanja

3. NLP neurolingvističko programiranje

4. Hipnozu kroz dijalog

5. Rad sa podsvijesnim dijelovima ličnosti koji stvaraju naše JA

6. U radu sa ljudskom podsvijesti, Asya se uskoro suočila sa dimenzijom koja se nalazi u samom čovjeku, a koja je »nadsvjesna«, odnosno nadvisuje oraničeni »JA« ega, i ličnosti koja nam se u ovom životu formirala na podlozi naučenog, naslijeđenog i »serviranog« iz okoline i društva.

Uz pomoć izuzetno učinkovitih tehnika, koje se baziraju na Asyinom dugogodišnjem usavršavanju u Sjedinjenjim Američkim Državama, Novom Zelandu i području Europe, Asja je dodatno razvila i usavršila hipnotičke pristupe, koji nam omogućavaju da doživimo(iskusimo) vlastitu Dušu, Univerzalnu Svijest, Božansku Ljubav i Onostrano.

Osnovni oblici i tehnike rada

Osnovni oblici i tehnike rada koje Asya koristi za dostizanje Viših stanja svijesti ili za ulazak u neograničenu dimenziju Duše:

-       Ponovno povezivanje, healing seanse sa frekvencijama Ponovnog Povezivanja

-       Transosobna hipnoterapija : Hipnoza u nadosobnu dimenziju JA

-       Regresija u prošle živote

-       Transcedentalna hipnoterapija : Hipnoza u stanje Duše , Supersvijesti i REGRESIJA u SVIJET DUŠA ( Života između života po metodi dr. Mihaela Newtona )

-       Metafizička Hipnoza u dimenziju onostranog ( povezivanje i komunikacija sa Višom Svijesti )

Raziskave in odkritja

 

Radeći klasičnu hipnoterapiju, Asya je iskusila različite »čudesne« događaje u životu svojih klijenata. Predanost radu, samorazvoj na svim područjima, kao i želja da sa svojim klijentima postigne najveći mogući napredak, bili su motivacija za Asyina daljnja otkrića, istraživanja i dodatna usavršavanja.

Istraživanje frekvencija i multidimenzionalnog postojanja čovjeka

Asja je više puta pohađala seminar kod Dr. Eric Pearl-a. Upoznala je dimenziju izvan vidljivog, koja joj je bila bliska, ali se ovdje produbila u svijesti i širenju svijesnosti, kao i u evoluciji čovjekovog potencijala. Dr. Pearl-ov rad se bazira na frekvencijama koje čovjekovo tijelo i svijesnost harmoniziraju u optimalno stanje, vračajući pri tom harmoniju u ljudsko postojanje.

Objašnjenja za djelovanje tih "čudesnih" promjena daje kvantna fizika. Među mnogim čudesnim reakcijama na frekvencije Rekonekcije su trenutna ozdravljenja, kako na psihičkom tako i na fizičkom nivou svijesti, koje nastaju kao reakcija na ponovno povezivanje sa našim Izvornim stanjem savršenosti i svijetlosti koja se nalazi u holografskom zapisu Univerzalne Inteligencije. Asja je bila pozitivno iznenađena kada su joj mnogi klijenti pričali o sličnim iskustvima, koja su neobjašnjivo nadilazila klasičnu hipnozu.

 Na neki način se prilikom seansi pokrenuo proces u kojem su se aktivirale nove energetske veze pojedinaca sa Univerzumom (Izvorom) i tako omogućile protok energije, svijetlosti i informacija koje ponovo povezuju lance DNK i na taj način uključuju i aktiviraju nizove paralelnih svemira koji liječe. Znanstvenici u SAD-u već godinama istražuju njihovo djelovanje na osnovu fizičkih dokaza, i došli su do zaključka da definitivno djeluju. Ti jedinstveni nivoi vibracija i frekvencija omogućuju optimizaciju na svim nivoima našega bića i postojanja, istovremeno pospešujući naš evolucijski razvoj. 

Letni čas

Istraživanja o smislu čovjekovog postojanja

Asjin uvid u smisao čovjekovog postojanja se oblikovao u vrijeme kada se na njenim seansama skupljalo više različitih ljudi iz različitih dijelova svijeta, koji su u transu spontano kanalizirali poruke o smislu čovjekovog postojanja na Zemlji. Veliki broj izvanrednih ispovjesti nosi snažnu poruku, jer kao smisao čovjekovog postojanja na različitim nivoima, opisuje buđenje u Jedno. Sve veći broj klijenata je  u osnovnim klasičnim hipnozama prilično brzo odlazilo u prošle živote, istražujući ih uz Asjino vodstvo. Osvješćivanje karmičkih obrazaca, koje su nosili iz prethodnih života, je više puta postao oslobađajući element, koji omogućava napredak pojedinca u sadašnjem životu.

Spontane regresije u prošle živote je Asja doživjela jednako slikovito kao njeni klijenti. U duhu promjena koje su izoštrile njena shvaćanja, uspostavila je vrlo jasnu i jaku komunikaciju sa onostranim, dok se i sama se sve više prepuštala Višem Vodstvu. Usklađena sa beskonačnom Božanskom Mudrošću, bila je vođena na putovanja i daljnju edukaciju, također, i na području regresivnih terapija. U Hamburgu se dalje specijalizirala na području REGRESIVNE TERAPIJE PROŠLIH ZIVOTA. Ta vrsta terapija osobe vodi u druga vremenska razdoblja, omogućavajući im vezu sa širim spektrom vlastitih osobina, znanja, svijesnosti, istovremeno potičući čišćenje karmičkih veza i uzroka,oslobađajući tako životni put osobe.

Uskoro je uslijedio korak naprijed u regresivnoj terapiji. Klijenti su odlazili u sve dublja stanja, u svijet boravišta Duša, mjesta odakle se svi vraćamo na Zemlju i kuda odlazimo nakon smrti. U toj dimenziji vječne Božanske ljubavi, Asja je dobila daljnje vodstvo, te je tako 2011.godine u San Franciscu prošla obuku na području regresije u svijet Duša, regresije u ŽIVOT IZMEĐU ŽIVOTA, najnapredniji nivo u regresivnoj terapiji posmrtnih života. Tijekom treninga na Newton Institutu, osobno je upoznala Dr, Michaela Newtona, autora međunarodnih bestselera Putovanje duše i Sudbina duše.

Spontane regresije u prošle živote je Asja doživjela jednako slikovito kao njeni klijenti. U duhu promjena koje su izoštrile njena shvaćanja, uspostavila je vrlo jasnu i jaku komunikaciju sa onostranim, dok se i sama se sve više prepuštala Višem Vodstvu. Usklađena s beskonačnom Božanskom Mudrošću, bila je vođena na putovanja i daljnju edukaciju, također, i na području regresivnih terapija. U Hamburgu se dalje specijalizirala na području REGRESIVNE TERAPIJE PROŠLIH ŽIVOTA.

Asya je jedini licencirani regresoterapeut Newton Instituta u Sloveniji. Licencu je dobila u San Franciscu. Institut je osnovao Michael Newton, koji je sa više od 7000 primjera regresije, postavio temelje metodološkom istraživanju ovog područja. Institut je vodeća svjetska organizacija u području regresoterapije. Svi članovi Newton Instituta su registrirani na internet stranici Newton instituta: http://newtoninstitute.org/

 

tni_logo_web

U vrijeme koje je Asja provela u društvu vrhunskih regresoterapeuta, njeno druženje sa istomišljenicima i divnim kolegama iz cijelog svijeta, dodatno je obogatilo prisutstvo i predavanje dr. Michael Newtona. Dr. Michael Newton je prilikom osobnog razgovora sa Asjom izrazio oduševljenje s njenim radom, ohrabrujući je da nastavi svoj put. Naglasio je, također, kako je važno podizanje kolektivne svijesti u Europi, naročito na području Balkana.

Evolucija i podizanje svijesti

Počašćena i ohrabrena pohvalama i poticajima dr. Michaela Newtona, Asja nastavlja svoj rad na području regresije Duša. Rad na području regresivne terapije prethodnih života ju je vodio dublje u razumijevanje kozmičke strukture ljudske evolucije i pomagao joj u istraživanju na polju ljudske sudbine, evolucije svijesti i razvoja svih potencijala čovjeka. Došla je do mnogih spoznaja o smislu čovjekovog postojanja i svrsi života pojedinca. Shvatila  je koliko je važno da se osvješćeno i slobodno krećemo kroz život, jer samo tako možemo razvijati sve svoje talente i potencijale, koji su važni za nas i ispunjavanje naše sudbine.

 Duboki uvid u svoje postojanje, koje nadilazi naš trenutni život, omogućava nam da se upoznamo sa drugim ulogama u drugim vremenima i u drugim životima.U tim spoznajama osvješćujemo nepotrebne strahove, obrasce, samosabotaže i blokade, koje ljudi uglavnom nose u podsvijesti kao rezultat karmičkih događaja u ovom i prethodnim životima.

Regeresija na ovaj način stimulira čišćenje karmičkih veza i obrazaca i zajedno sa Duhovnim vodstvom oslobađa životni put pojednica. Akumulirano znanje i svijest koje osoba u slojevima gradi kroz sva prethodna i sadašnja iskustva, biva dostupno kroz proces buđenja i intergracije sjećanja na prethodne živote.

 O buđenju

U posljednje vrijeme Asya dobija sve više poruka da je došlo vrijeme u kome se ljudi masovno bude i vraćaju svoja prvobitna stanja svijesti o sebi samima. Sa buđenjem Duše, shvaćaju da su ovdje s mnogo većom svrhom nego što je to naš zemaljski JA ikada ranije  i mogao pretpostaviti. Uvidi, znanja i uputstva koja Asja prima sa viših stanja svijesti iz onostranog, sada prenosi dalje sa misijom da se sa višom svijesti poveže što veći broj ljudi. S tim ciljem svoje klijente uči metafizičkim i transhipnotičkim metodama, kako bi im pomogla da uđu u Viša stanja svijesti u Živjeti iz Duše.

O životnoj svrsi i samospoznaji

Razvoj događaja je doveo do toga da se Asya u potpunosti posveti radu o ljudskom postojanju. Kroz otkrića i istraživanja je unaprijedila mnoge tehnike hipnoze i proširivala svoju svijest o Dušama i Svijetu Duša. Došla je do saznanja da postoji velika razlika između ambicija Duše i ambicija Ega. Kroz priče svojih klijenata, uvidjela je da veliki broj ljudi živi ispunjavajući životne ciljeve koji u osnovi nisu njihovi, nego su to društveni obrasci i očekivanja uže okoline (porodica, prijatelji itd).

 

Samospoznaja Duše je nešto mnogo više i pruža duboko kontinuirano zadovoljstvo i osjećaj sreće. To ne znači da bi se radi Samospoznaje Duše trebalo odreći zemaljskih užitaka, već da bi trebalo pratiti unutrašnje vodstvo koje uistinu zna šta je to što nas ostvaruje. U ovom procesu Asya je uvidela da ljudsko biće može postići potpunu samospoznaju. Razumijela je da se veliki broj Duša dobro sijeća života koji je prethodio zemaljskom, kao i to da se ljudi onda kada su u stanju Duše, sijećaju smisla i svrhe sa kojom su došli na Zemlju. Ta unutrašnja sila koja nas ohrabruje da se »probudimo«, oslobodimo i krenemo napred na svom putu je Duša, ona osjeća i poznaje svoju svrhu i zna zašto je tu na Zemlji.

Širok spektar znanja uspešno implementira kako u postojeće, tako i u osobne terapeutske pristupe i metode. Danas Asya organizira i vodi radionice i predavanja na temu stanja SUPERSVIJESTI, čovjekove samospoznaje i ostvarenja njegove SUDBINE DUŠE kao ŽIVOTNE SVRHE. Završava istovremeno i dvije knjige, koje detaljnije opisuju njen rad i spoznaje. Prva knjiga opisuje njena iskustva na polju Duhovne dimenzije, koja se sve više budi u svijesti čovječanstva i omogućava ubrzan razvoj kako pojedinaca, tako i društva kao cijeline. Druga knjiga se pretežno bavi brojnim iskustvima o svijetu Duša, regresijama i pričama njenih klijenata iz cijeloga svijeta. 

[shareaholic app="share_buttons" id="15676919"]

Blog Objave  

Od Tjela do Uma… i sve do Duše

Od Tjela do Uma… i sve do Duše

Nakon mnogih godina terapuetskog rada s klientima, imala sam priliku vidjeti, osjetiti i doživjeti emocije ljudi kad su svladali dugogodišnja...

Svrha Duša: Zašto postojimo?

Svrha Duša: Zašto postojimo?

Svaka Duša zna, zbog čega je došla na Zemlju. Također treba shvatiti, da je Duša svjesna vremenskog razdoblja koje provodi...

Duhovna Urota

Duhovna Urota

Na površini svijeta trenutno vladaju ratovi i nasilje i sve se čini crnim.

Tečajevi