Asya Širovnik Moškon je uspešan i medjunarodno priznat spiritualni vodic, hipnoterapeut i autor. Njen rad je posvećen traženju ljudske i duhovne svrhe i Istine, podizanju svesti pojedinaca i podizanju kolektivne svesti društva. Sa Asyinim Otkrivanjem Istine  se mozete upoznati kroz čitanje njenih radova, kao i kroz intervjue, dok njeno učenje možete pratiti na seminarima i radionicama organizovanim u zemlji i inostranstvu. Asya govori sedam stranih jezika, saradjuje sa uglednim duhovnim učiteljima i organizacijama i svojim radom učestvuje u preobražaju uspešnih preduzeća i pojedinaca.

Asyino putovanje

Asya Širovnik Moškon je dugo živela u različitim krajevima sveta. Kako tvrdi Asya, svaka kultura joj je omogučila nove uvide u živote ljudi i njihovo poimanje osnovne svrhe i životne misije. Rano detinjstvo je provela u Sloveniji, u tadašnjoj Jugoslaviji, odakle se sa porodicom preselila u Holandiju. Kasnije školovanje je nastavila u medjunarodnoj skoli, tako da se obrazovala u različitim evropskim drzavama. Životna iskustva sa Mediterana, iz Spanije, Italije i Grcke upotpunila je dok je studirala, posmatrajući američki san u Bostonu i u San Francisku, koji je ostvarila kao uspešna poslovna zena na potpuno drugom kraju sveta- na Novom Zelandu. Put je vodio iz formalnog poslovnog sveta na mirni, relaksirajući Tajland, gde je najveće mudrosti naučila od domorodnih ljudi. Uticaj kultura, običaja, religija i božanstava je do te mere razvio Asyine veštine, da joj je danas vrlo lako da se sporazume i spoji za najrazličitijim kulturama. Neverbalna komunikacija, osećajnost i empatija su pomagali Asyi u usvajanju tradicije Maora na Novom Zelandu, Berbera na planinama Atlas u Maroku, kao i pri praćenju načina života takozvanih »sea gypsies« na obalama Tajlanda. Više o Asyinim iskustvima vezanim za život u inostranstvu, mozete procitati u Moj Život i Moj Svet.

  Asya Širovnik Moškon je univerzitetski obrazovana u oblasti svetske knjizevnosti, na kojoj je diplomirala Magna Cum Laude na Suffolk University u Bostonu (SAD). Nakon diplomiranja, nastavila je školovanje, kako bi magistrirala psihoanalizu na Boston Graduate School Psychoanalysis. Napustila je studije jer je smatrala da bi iste morale biti vise usmerene na razvoj pojedinca, kroz takozvanu pozitivnu psihologiju, a ne samo na lečenje bolesti. Medjutim, poslovni put ju je vodio na drugu stranu sveta - na Novi Zeland, gde je upravo našla ono šta je trazila. U Oklandu je diplomirala hipnoterapiju, koja omogućava eliminaciju najrazličitijih podsvesnih obrazaca i pojedincima omogućava kvalitetniji život.

slika asja2

Asya je jedini licencirani regresoterapeut Njutnovog Instituta u Sloveniji te jedini regresotarepeut iz nekadašnje zemlje, koji se obrazovao u Americi na sjedištu Instituta. Licencu je dobila u San Francisku. Institut je osnovao Majkl Njutn, koji je sa vise od 7000 primera regresije, postavio temelje metodološkom istraživanju ove oblasti. Institut je vodeća svetska organizacija u oblasti regresoterapije. Svi članovi Njutnovog Instituta su registrovani na internet strani Njutonovog instituta: http://newtoninstitute.org/

tni_logo_web

 

Otkrivanje Supersvesti

Uspešan rad sa klijentima je usavršila toliko, da je ubrzo želela nešto više. Podsvesni obrasci i otkrivanje Supersvesti su Asyu uverili u postojanje nečeg višeg, nečeg univerzalnijeg i inteligentnijeg od ljudskog uma. Spontani dogadjaj u radu sa klijentkinjom, Asyi je omogućio uvid u prethodne živote, a to ju je podstaklo da školovanje nastavi kod Majkl Njutna na Newton Institute u San Francisku. Prethodni životi i periodi izmedju života postali su predmet Asyinih proučavanja i istraživanja.

Kada je usavršila pristupe i sakupila iskustva, počela je da organizuje grupne vodjene hipnoze i samohipnoze, prilikom kojih su se polaznici oslobadjali svakodnevnih briga i stresa. Blaženi osećaj mira je kod nekih klijenata uskoro dovodio do uvida i poruka duše, do svesnog raskidanja programa iz detinjstva i prethodnih života i osvešćivanjem Karmičkih obrazaca.  Asya Širovnik Moškon je postepeno ustanovila tehnike transcedentalne hipnoze, koje omogućavaju pojedincu da se poveže sa Višim Ja i prati poruke svoje Duše.

Izvanredan uspeh radionica podstakao je Asyu da u okviru svoje organizacije osmisli i medjunarodne programe, koje prezentuje u inostranstvu. Njena misija je uzdizanje kolektivne svesti, pri čemu Asya zajedno sa organizacijom bira teme, učestvuje u raspravama članova i organizuje dogadjaje i radionice, u cilju potpore masovnog dizanja svesti. Vise o Asyinom radu i istraživanju možete pročitati u Istraživanja i otkrića.

 Asyina potraga za Istinom nastavlja se novim putovanjima, učenjem, studiranjem i simpozijumima, organizacijom predavanja na različitim krajevima sveta, sa radionicama i radom u okviru njene lične organizacije, kao i sa novim projektima koji doprinose podizanju kolektivne svesti.

[shareaholic app="share_buttons" id="15676918"]

Blog Objave  

Bori se, ili beži!

Bori se, ili beži!

Da li ste ikada bili u situaciji da ulažete teške i mučne napore i radite sve “prave stvari”, postavljate ciljeve,...