Istraživanje i otkrivanje Podsvesnog uma

Kroz godine svog rada, Asya je istraživala područja podsvesnog uma i uticaja hipnoze kroz različite oblike i tehnike. Posvetila se metodičnom radu na području u kojem sila unutrasnjih obrazaca i verovanja utiče na ljude i oblikuje njihov život i sudbinu. Zajedno sa svojim kliljentima sirila je dimenzije ljudske svesti, preoblikovala mnoge projekcije podsvesnog uma i na taj način dobila detaljne uvide u »tajni svet nesvesnog«, koji značajno utiče na sve sto postoji oko nas.

Metode i tehnike koje Asya koristi u procesu individualnih i grupnih seansi su :

-       Klasična hipnoterapija: Transformacija podsvesnih obrazaca i blokada

-       Napredna hipnoterapija : Sadrzi NLP tehnike, reprogramiranje podsvesti

-       Life Coaching : Proces osvešćivanja stvarnih potreba, životne namene, talenata i potencijala,a uključuje i :

1. Osnovni psihoanalitički pristup,

2. Podrobno znanje i veštine savetovanja

3. NLP neurolingvističko programiranje

4. Hipnozu kroz dijalog

5. Rad sa podsvesnim delovima ličnosti koji stvaraju nase JA

6. U radu sa ljudskom podsvesti, Asya se uskoro suočila sa dimenzijom koja se nalazi u samom čoveku, a koja je »nadlična«, odnosno prevazilazi oraniceni »JA« ega, i ličnosti koja nam se u ovom životu formirala na podlozi naučenog, nasledjenog i »prinudnog« iz okoline i društva.

Uz pomoć izuzetno učinkovitih tehnika, koje se baziraju na Asyinom dugogodišnjem usavršavanju u Sjedinjenjim Americkim Drzavama, Novom Zelandu i području Evrope,Asja je dodatno razvila i usavrsila hipnotičke pristupe, koji nam omogućavaju da dozivimo(iskusimo) vlastitu Dušu, Univerzalnu Svest, Božansku Ljubav i Onostrano.

Osnovni oblici i tehnike rada

Osnovni oblici i tehnike rada koje Asya koristi za dostizanje Viših stanja svsti ili za ulazak u neogranicenu dimenziju Duše:

-       Ponovno povezivanje, healing seanse sa frekvencijama Ponovnog Povezivanja

-       Translična hipnoterapija : Hipnoza u nadlnicnu dimenziju JA

-       Regresija u prošle živote

-       Transcedentalna hipnoterapija : Hipnoza u stanje Duše , Supersvesti i REGRESIJA u SVET DUŠA ( Života izmedju života po metodi dr. Majkl Njutna )

-       Metafizička Hipnoza u dimenziju onostranog ( povezivanje i komunikacija sa Višom Svesti )

 

Raziskave in odkritja

Radeći klasičnu hipnoterapiju, Asya je iskusila različite »čudesne« dogadjaje u životu svojih klijenata. Predanost radu, samorazvoj na svim područjima, kao i želja da sa svojim klijentima postigne najveći mogući napredak, bili su motivacija za Asyina dalja otkrića, istraživanja i dodatna usavršavanja.

Istraživanje frekvencija i multidimenzionalnog postojanja čoveka

Asja je više puta pohadjala seminar kod Dr. Eric Pearla. Upoznala je dimenziju izvan vidljivog, koja joj je bila bliska, ali se ovde produbila u svesti i širenju svesnosti, kao i u evoluciji čovekovog potencijala. Dr. Pearlov rad se bazira na frekvencijama koje čovecije telo i svesnost harmonizuju u optimalno stanje, vraćajuci pri tom harmoniju u ljudsko postojanje.

Objašnjenja za dejstvo tih "čudesnih" promena daje kvantna fizika. Medju mnogim čudesnim reakcijama na frekvencije Rekonekcije su trenutna ozdravljenja, kako na psihičkom tako i na fizičkom nivou svesti,koje nastaju kao reakcija na ponovno povezivanje sa našim Izvornim stanjem savršenosti i svetlosti koja se nalazi u holografskom zapisu Univerzalne Inteligencije. Asja je bila pozitivno iznenadjena kada su joj mnogi klijenati pricali o sličnim iskustvima, koja su neobjašnjivo prevazilazila klasičnu hipnozu.

 Na neki način se prilikom seansi pokrenuo proces u kojem su se aktivirale nove energetske veze pojedinaca sa Univerzumom(Izvorom) i tako omogućile protok energije,svetlosti i informacija koje ponovo povezuju lance DNK i na taj način uključuju i aktiviraju nizove paralelnih univerzuma koji leče. Naučnici u SAD već godinama istražuju njihovo delovanje na osnovu fzičkih dokaza, i došli su od zaključka da definitivno deluju. Ti jedinstveni nivoi vibracija i frekvencija omogućavaju optimizaciju na svim nivoima našega bića i postojanja, istovremeno pospešujuci naš evolucijski razvoj. 

Letni čas

Istraživanja o smislu čovekovog postojanja

Asjin uvid u smisao čovekovog postojanja se oblikovao u vreme kada se na njenim seansama skupljalo više različitih ljudi iz različitih delova sveta, koji su u transu spontano kanalisali poruke o smislu čovekovog postojanja na Zemlji. Veliki broj izvanrednih ispovesti nosi snažnu poruku, jer kao smisao čovekovog postojanja na različitim nivioma, opisuje budjenje u Jedno. Sve veći broj klijenata je  u osnovnim klasicnim hipnozama prilično brzo odlazilo u prošle živote, istražujući ih uz Asjino vodjstvo. Osvešćivanje karmičkih obrazaca ,koje su nosili iz prethodnih života, je vise puta postao oslobadjajuci element, koji omogućava napredak pojedinca u sadašnjem životu.

Spontane regresije u prošle živote je Asja doživela jednako slikovito kao njeni klijenti. U duhu promena koje su izoštrile njena shvatanja, uspostavila je vrlo jasnu i jaku komunikaciju sa onostranim, dok se i sama se sve vise prepuštala Višem Vodjstvu. Uskladjena sa beskonačnom Božanskom Mudrosti, bila je vodjena na putovanja i dalju edukaciju, takodje, i na području regresivnih terapija. U Hamburgu se dalje specijalizovala na području REGRESIVNE TERAPIJE PROŠLIH ZIVOTA. Ta vrsta terapija osobe vodi u druga vremenska razdoblja, omogućavajući im vezu sa širim spektrom vlastitih osobina, znanja,svesnosti, istovremeno podstičući čišćenje karmičkih veza i uzroka,oslobadjajuci tako životni put osobe.

Uskoro je usledio korak napred u regresivnoj terapiji. Klijenti su odlazili u sve dublja stanja, u svet boravišta Duša, mesta odakle se svi vraćamo na Zemlju i kuda odlazimo nakon smrti. U toj dimenziji večne Božanske ljubavi, Asja je dobila dalje vodjstvo, te je tako 2011.godine u San Francisku prošla obuku na području regresije u svet Duša, regresije u ŽIVOT IZMEDJU ŽIVOTA, najnapredniji nivo u regresivnoj terapiji posmrtnih života. Tokom treninga na Njutnovom Institutu, lično je upoznala Dr, Majkl Njutna , autora medjunarodnih bestselera Putovanje duše i Sudbina duše.

 Spontane regresije u prošle živote je Asja doživela jednako slikovito kao njeni klijenti. U duhu promena koje su izoštrile njena shvatanja, uspostavila je vrlo jasnu i jaku komunikaciju sa onostranim, dok se i sama se sve vise prepuštala Višem Vodjstvu. Uskladjena sa beskonačnom Božanskom Mudrosti, bila je vodjena na putovanja i dalju edukaciju, takodje, i na području regresivnih terapija. U Hamburgu se dalje specijalizovala na području REGRESIVNE TERAPIJE PROŠLIH ZIVOTA.

Asya je jedini licencirani regresoterapeut Njutnovog Instituta u Sloveniji. Licencu je dobila u San Francisku. Institut je osnovao Majkl Njutn, koji je sa vise od 7000 primera regresije, postavio temelje metodoloskom istraživanju ove oblasti. Institut je vodeća svetska organizacija u oblasti regresoterapije. Svi članovi Njutnovog Instituta su registrovani na internet strani Njutonovog instituta: http://newtoninstitute.org/

 

tni_logo_web

U vreme koje je Asja provela u društvu vrhunskih regresoterapeuta, njeno druženje sa istomišljenicima i divnim kolegama iz celog sveta, dodatno je obogatilo prisustvo i predavanje dr. Michaela Newtona. Dr. Michaela Newton je prilikom ličnog razgovora sa Asjom izrazio oduševljenje nad njenim radom , ohrabrujući je da nastavi svoj put. Naglasio je,takodje, kako je važno podizanje kolektivne svesti u Evropi, naročito na području Balkana.

Evolucija i podizanje svesti

Počastvovana i ohrabrena pohvalama i podsticajima dr.Majkl Njutna, Asja nastavja svoj rad na području regresije Duša. Rad na području regresivne terapije prethodnih života ju je vodio dublje u razumevanje kosmičke strukture ljudske evolucije i pomagao joj u istraživanju na polju ljudske sudbine,evolucije svesti i razvoja svih potencijala čoveka. Došla je do mnogih spoznaja o smislu čovekovog postojanja i svrsi života pojedinca. Shvatila  je koliko je važno da se osvešćeno i slobodno krećemo kroz život, jer samo tako možemo da razvijamo sve svoje talente i potencijale, koji su vazni za nas i ispunjavanje naše sudbine.

 Duboki uvid u svoje postojanje,koje prevazilazi naš trenutni život, omogućava nam da se upoznamo sa drugim ulogama u drugim vremenima i u drugim životima.U tim spoznajama osvešćujemo nepotrebne strahove, obrasce, samosabotaže i blokade, koje ljudi uglavnom nose u podsvesti kao rezultat karmičkih dogadjaja u ovom i prethodnim zivotima.

Regeresija na ovaj način stimuliše čišćenje karmičkih veza i obrazaca i zajedno sa Duhovnim vodjstvom oslobadja životni put pojednica. Akumulirano znanje i svest koje osoba u slojevima gradi kroz sva prethodna i sadašnja iskustva, biva dostupno kroz proces budjenja i intergracije sećanja na prethodne živote.

 O budjenju

U poslednje vreme Asya dobija sve više poruka da je došlo veme u kome se ljudi masovno bude i vraćaju svoja prvobitna stanja svesti o sebi samima. Sa budjenjem Duse, shvataju da su ovde sa mnogo većom svrhom nego sto je to nas zemaljski JA ikada ranije  i mogao pretpostaviti. Uvidi, znanja i uputstva koja Asja prima sa viših stanja svesti iz  onostranog, sadaprenosi dalje sa misijom da se sa visom svesti poveže sto veći broj ljudi. S tim ciljem svoje klijente uči metafizičkim i transhipnotičkim metodama, kako bi im pomogla da udju u Visa stanja svesti u Živeti iz Duše.

O životnoj svrsi i samospoznaji

Razvoj dogadjaja je doveo do toga da se Asya u potpunosti posveti radu o ljudskom postojanju. Kroz otkrića i istraživanja je unapredila mnoge tehnike hipnoze i proširivala svoju svest o Dušama i Svetu Duša. Došla je do saznanja da postoji velika razlika izmedju ambicija Duše i ambicija Ega. Kroz priče svojih klijenata, uvidela je da veliki broj ljudi živi ispunjavajući životne ciljeve koji u osnovi nisu njihovi, nego su to društveni obrasci i očekivanja uže okoline (porodica, prijatelji itd).

 Samospoznaja Duše je nešto mnogo više i pruža duboko kontinuirano zadovoljstvo i osećaj sreće. To ne znači da bi se radi Samospoznaje Duše trebalo odreći zemaljskih užitaka, već da bi trebalo da pratimo unutrašnje vodjstvo koje uistinu zna šta je to što nas ostvaruje. U ovom procesu Asya je uvidela da ljudsko bice može postići potpunu samospoznaju. Razumela je da se veliki broj Duša dobro seća života koji je prethodio zemaljskom, kao i to da se ljudi onda kada su u stanju Duše, sećaju smisla i svrhe sa kojom su dosli na Zemlju. Ta unutrašnja sila koja nas ohrabruje da se »probudimo«, oslobodimo i krenemo napred na svom putu je Duša, ona oseća i poznaje svoju svrhu i zna zašto je tu na Zemlji.

 

Sirok spektar znanja uspešno implementira kako u postojece, tako i u lične terapeutske pristupe i metode. Danas Asya organizuje i vodi radionice i predavanja na temu stanja SUPERSVESTI, čovekove samospoznaje i ostvarenja njegove SUDBINE DUŠE kao ŽIVOTNE SVRHE. Završava istovremeno i dve knjige, koje detaljnije opisuju njen rad i spoznaje. Prva knjiga opisuje njena iskustva na polju Duhovne dimenzije, koja se sve vise budi u svesti čovecanstva i omogućava ubrzan razvoj kako pojedinaca, tako i društva kao celine. Druga knjiga se pretežno bavi brojnim iskustvima o svetu Duša, regresijama i pričama njenih klijenata iz celoga sveta. 

Blog Objave  

Bori se, ili beži!

Bori se, ili beži!

Da li ste ikada bili u situaciji da ulažete teške i mučne napore i radite sve “prave stvari”, postavljate ciljeve,...