Hipnoterapija Asje Širovnik Moškon je sinteza mnogih pristupa. Njen rad je stoga jedinstven jer sadrži analizu, savetovanje, tehnike translične terapije i transcedentalne hipnoze koje se medju sobom prepliću s ciljem podizanja svesti klijenta, oslobadjanja blokada I poboljšanja kvaliteta života. Cilj ovog rada nije samo odstranjivanje neželjenog, već i stvaranje željenog i to na najoptimalniji način,  za naše najviše dobro.

Hipnoterapija I rad sa podsvešću

U radu sa podsvešću, Asja kombinuje mnoge metode, kako posredne, tako  neposredne hipnoze, gde se već u samom razgovoru sa klijentom uspostavlja ugodan hipnotički trans( konverzaciona hipnoza)  i na taj način se pokreće proces koji ima terapeutsku vrednost. Za većinu problema, dovoljna je samo jedna poseta hipnoterapeutu da bi se osetila željena promena ili ostvario pomak u podsvesti.

Onda kad podsvest promeni svoj program, novonastalom programu se prilagodjava naše ponašanje, percepcija, razmišljanje, te naš život počinje sijati svetlijim bojama.

Neki ljudi imaju problem koji je višeslojan, odnosno potiče od različitih strana(u pitanju su programi koji podržavaju jedan drugog) i stoga zahtevaju dublji i intenzivniji pristup, tako da je proces njihovog osvešćivanja i oslobadjanja duži. Zajedno sa terapeutom se nadalje ispituju dublja uverenja, a onda se ubrzo ulazi u prostor gde se osvešćuju oni delovi ličnosti vezani za stara uverenja ili ponašanja koja nam štete.

 Hipnoterapija je integracija više pristupa, kao što su  :

  1. Rad sa Ličnostima(Parts Therapy),
  2. Energy and Subconscious Drives (Energetski rad sa podsvesnim elanom)
  3. Gil Boyne Gestalt Transformative hipnotherapy
  4. ISE Initial Sensitisig Events Kode(kodiranje i dekodiranje, rad sa drevnim zapisom)
  5. Transformation therapy (Transformaciona terapija, kod koje se kombinuju rad sa energijom, klasični pristupi hipnoterapije i tehnike osvešćivanja na svim nivoima) kao i
  6. Tehnike odstranjivanja podsvesnih konflikta- Quick Release, su samo neki od mnogih, koji terapeutkinja koristi prilikom lociranja i odstranjivanja uzroka koji su ukorenjeni na podsvesnom nivou.

Hipnoterapija

 

[shareaholic app="share_buttons" id="15676918"]

Blog Objave  

Bori se, ili beži!

Bori se, ili beži!

Da li ste ikada bili u situaciji da ulažete teške i mučne napore i radite sve “prave stvari”, postavljate ciljeve,...