Meditacija kao Jedno sa Univerzalnom Svesti

Još od davnih vremena, ljudi su verovali i shvatali da se na dubljem nivou svesti čovečijeg uma nalazi osećajni, živi Kosmički um koji živi i diše duboko u našem Biću. Da bismo mogli da postignemo tu dubinu unutrašnjih svetova našeg istinskog Ja i da postanemo jedno sa Univerzalnom Svesti, potrebno je da utišamo buku naših svakodnevnih misli, koji se nalaze na površini nivoa svesti, kako bismo mogli  da se spustimo dublje. Meditacija je proces u kome unutrašnji um, pun misli, briga i glasova,posmatramo i utišavamo. Posmatranjem tog bučnog uma, ne dozvoljavajući mu da nas uvuče u sebe, na čudesan način ulazimo u tišinu i unutrašnji mir. Postoji mnogo tehnika meditacije, koje se razlikuju od kulture do kulture, a svaka od njih joj daje svoju specifičnost i interpretaciju. Asjin pristup meditaciji se bazira na bogatim iskustvima koja je stekla u različitim kulturama I tradicijama širom sveta.

 Meditacija i poziv ka Beskonačnom

Već početni koraci u  meditaciji omogućavaju unutrašnju tišinu i visoku osetljivost pri čulnom opazanju, unutar kog počinje punjenje lekovitom energijom, koja potiče iz našeg unutrašnjeg kraljevstva: Univerzalnog Uma i naše Duše. Utišati svoj um za mnoge predstavlja veliki izazov. Zato su neke kulture (ili vecina njih) za ulazak u meditaciju osmislile mantre(reči koje se tiho ponavljaju u mislima), sa namerom da se „kritički um“ zaposli sve dok se ne umori-do tačke potpune tišine. Tada se konačno povlači u pozadinu i predaje mesto Beskonačnom koje boravi u svakom od nas.

 

[shareaholic app="share_buttons" id="15676918"]

U meditaciji se razdvajamo „od zivota kao vladajuce sile nad nama“

Osoba koja meditira, utišavajući um, može iskusiti mnoštvo mogućnosti koje se otvaraju onima koji ulaze u Univerzalni um. Unutrašnja vizija, bolje shvatanje naseg stvarnog Ja, dublje razumevanje života, poznavanje zakona Univerzuma i prepoznavanje naše uloge i njene svrhe u našem sadašnjem zivotu, odražava se u našem iskustvu i razumevanju, koja se preslikavaju kao posledica našeg meditativnog stanja. U meditaciji se odvajamo „od života kao vladajuće sile nad nama“, iza sebe ostavljamo svoje ograničeno zemaljsko postojanje i u transcendenciji ulazimo u iskustvo šire perspektive žive Sile univerzuma, koja se izražava kroz nase živote.

Danas uvidjamo da su granice pomerene, da više nema odlaganja starih verovanja iz proslosti , kao i da ona nestaju mnogo brže nego ranije. Tako oslobodjeni uvek bliže ulazimo u stanje Jedinstva sa nasim Tvorcem.

Meditacija je prirodan način da se sklonite u unutrašnji izraz našeg Bića i  da doživite dublju povezanost sa Životom, Univerzalnom Inteligencijom i Večnom Ljubavi naseg Kreatora. Ta iskustva mogu biti duboko intenzivna i imaju moć da promene vaš život. Sebe i svoj zivot tada dozivljavamo kao nešto veliko i dobro, jer postajemo sigurni u našu neopozivu vezu sa Velikom Silom koja nas Vodi, Voli i Štiti na svakom koraku našeg puta.

Blog Objave  

Bori se, ili beži!

Bori se, ili beži!

Da li ste ikada bili u situaciji da ulažete teške i mučne napore i radite sve “prave stvari”, postavljate ciljeve,...