Podsvest stvara našu realnost

Podsvest je izuzetno moćno polje unutar ljudske psihe, koje upravlja našim ponašanjem i vlada našim životom. Podsvest je sila i moć koja deluje onako kako je podešena, što znaci da u više od 90% slučajeva ona utiče na naše ponašanje, osećanja i upravlja našim načinom razmišljanja. U podsvesti se nalaze sve naše navike, kako dobre tako i loše, i tačno je da nase podsvesne misli, osećanja i verovanja stvaraju našu realnost i na taj način nas vode kroz život. Mnogi od tih“snimaka“ verovanja i navika, nastalih  tokom našeg detinjstva, se preslikavaju u našem kasnijem odraslom životnom dobu i tako postaju naša stvarnost.  Značaj životnih iskustava u ranom detinjstvu je od  suštinskog značaja za razvoj podsvesnih obrazaca ponašanja, što ne znači da podsvesni um osobe u adolescenciji i kasnije u odraslom dobu  ne funkcioniše na isti način. Šta vise, pojedini obrasci navika i delovanja iz ranog detinjstva u kasnijem životnom dobu dodatno jačaju, čime  podsvesno verovanje dodatno dobija na snazi, jer je bilo više puta „potvrdjeno“od strane čovekovih životnih situacija. 

Podsvest ne pravi razliku izmedju „dobrih“ i „loših“ uverenja, već se brine za to da se sva naša uverenja dosledno i detaljno ostvaruju i odražavaju u našem životu. Podsvest (subconscious-sub-conscious) znači pod(ispod) svesti, odnosno izvan svesnog domašaja.

Upravo zato se mnogi ljudi “bore“ kroz život, uvereni da njima vladaju moćne spoljašnje sile koje oni ne razumeju. Njima zapravo vladaju sile koje izviru iz njih samih, odnosno iz podsvesnih misaonih obrazaca, ubedjenja i verovanja.

 

Naučno obrazloženje proučavanja podsvesti

Do skoro su ljudi mislili da na njih utiču spoljašnje sile nad kojima nemaju moć i uticaj. Međutim, zadnjih godina se dešava veliko budjenje iz sna zaborava o našoj istinskoj prirodi. Moćne sile, koje se nalaze u nama samima, se bude i traže našu pažnju. Istovremeno smo u zadnjih 150 godina bogatiji za mnoge lekare i psihoterapeute, koji su hrabro i predano istraživali moć podsvesnog uma i njegov uticaj na naše telo,um i život. Anton Franz Mesmer, slavni farmaceut Emile Coue, lekari dr. James Braid i dr. James Esdaille, dr. Milton Erickson, dr. Peter Mutke i dr. Joe Griffin, su samo neki od pionira koji su osvetlili područje nesvesnog i predali čovecanstvu uspešne načine spoznaje i „reprogamiranja“ podsvesti.

 Zahvaljujući njima, proučavanje podsvesti je dobilo manje okultni a više naučni tretman, koji danas dodatno istražuju i utemeljuju slavni naučnici kao sto su dr. Bruce Lipton in Gregg Braden. Pomenuti naučnici u svojim delima i predavanjima tvrde da je podsvest sa podsvesnim zapisima i obrascima ključna odrednica čovekovih obrazaca ponašanja, odnosa i realnosti koju osoba sebi stvara.

Da bismo mogli da budemo zaista uspešni, srećni i ispunjeni u životu, potrebno je da našu Podsvest ocistimo  od programa i verovanja koja nas blokiraju na nesvesnom nivou.

Hipnozom iznad blokada i zastarelih verovanja

Tek kada vidimo da su odredjeni strahovi, uverenja ili blokade toliko jaki, da nam ne dozvoljavaju da svesno ispunjavamo naše ciljeve i želje, shvatamo da to nešto što nas koči i onemogućava napredak, zapravo živi(boravi) unutar nas samih. Tek onda kada prestanemo tražiti “krivce“ izvan sebe i kada u  potpunosti preuzmemo odgovornost za svoj život, možemo da napravimo promene koje tako žarko želimo.

Hipnoza je jedan od najdelotvornijih načina da se povežemo sa nasom podsvesti i dobijemo pristup do tog moćnog dela svoje ličnosti-unutar nas samih. Svako može ući u stanje hipnotičkog transa, unutar koga može reprogramirati misaone obrasce i verovanja koja ograničavaju ili čak onemogućavaju njegov razvoj i srećan život.

 

 

 

[shareaholic app="share_buttons" id="15676918"]

Smisao postojnja podsvesnih programa je opstanak i razvoj pojedinca. Svako verovanje u životu neke  osobe ima svoju namenu, koja je u odredjenom životnom dobu ili u nekoj situaciji odigrala zaštitnu ulogu. Ključno je za razvoj čoveka, da verovanja iz odredjenih životnih perioda, sa odrastanjem i razvojem otpusti, te da ih nadogradi novim uverenjima, koje temelji na izmenjenim(odraslim) i željenim životnim situacijama. Uloga starih uverenja je možda bila korisna u ranoj mladosti, međutim kako odrastamo, njihov zaštitni mehanizam ne funkcioniše uvek za naše najviše dobro. Jednostavan primer zastarevanja i prevaziđenosti nekog uverenja  je verovanje da su stranci opasni. Kod dece je takvo verovanje bilo vrlo korisno, medjutim, odraslom poslovnom čoveku, takvo uverenje nije korisno prilikom upoznavanja novih poslovnih saradnika,a može da  prouzrokuje i tremu ili socijalnu fobiju.

Blog Objave  

Bori se, ili beži!

Bori se, ili beži!

Da li ste ikada bili u situaciji da ulažete teške i mučne napore i radite sve “prave stvari”, postavljate ciljeve,...