Šta je Transcendentalna Samohipnoza®

Transcendentalna samohipnoza® je oblik samohipnoze koji pojedincu omogućava samostalan ulazak u višu dimenziju svesti, koji se nalazi izvan ograničenog ljudskog Ja. Putem transcendentalne samohipnoze se naše vibracije podižu na viši nivo i uskladjuju se sa Kosmičkom mudrošću, Višom inteligencijom, Duhovnim vodičima i sopstvenom Dušom. Kod transcendentalne samohipnoze je važno da adekvatno obrazovan i kvalifikovan hipnoterapeut transcendentalne hipnoze otvori Polje Božanske svesti i  da vodi osobu u otkrivanje, istraživanje i spoznavanje stanja više svesti. Transcendentalna Samohipnoza© otvara vrata u lepote onostranog, gde se srećemo sa voljenim i moćnim silama univerzuma. Omogućen nam je  pristup  potencijalima naše Super svesti, koja se nalazi još dublje -ispod nivoa podsvesnog uma. U tom pravcu delovanja, okruženi  Višom vibracijom, mi i sami klizimo u svest Svetlosti, jer na taj način postajemo svesno biće, probudjena Duša, koja se sa svojim znanjem vraća u tok života, koji je u najvećoj meri u skladu sa našom prvobitnom svrhom.

Po definiciji trancendentna znaci izvan-granica, a taj oblik hipnoze prvazilazi klasičnu hipnozu, koja pre svega istražuje i menja podsvesna stanja i zapise, koji su nastali u ovom životu. Medjutim, transcendentalna hipnoza® vodi osobu dublje u podsvest od uobičajene hipnoze, a takodje je katalizator za budjenje Viših stanja Svesti.

 Transcendentalna Samohipnoza® je, stoga, stanje svesti koje se moze dostići odgovarajućim vodjstvom od strane kvalifikovanog hipnoterapeuta. Terapeut, sa svojom vibracionom pristunošću i energetskim mentalnim umom omogućava širenje svesti klijenta i na taj način se povezuje podrškom vidljivih i neidljivih delovanja polja Više Svesti. To je proces koji se pokreće u toku seanse i nastavlja po seansi, i tako omogućava osobi da poboljša lični razvoj, evoluciju i put svoga budjenja. Što više produbljujemo razne oblike transcedentalne hipnoze, lakše shvatamo i prihvatamo svoju istinsku prirodu, svoju Dušu koja se nalazi u najdubljem delu našeg bića. U tim oblicima hipnoze, spoznajemo i učimo kako da komuniciramo sa bezgraničnom Inteligencijom, koja je stvorila nas i naš život, i sve vreme se odražava u svemu što nas okružuje. Iskustva koja transcendentalna hipnoza® omogućava su upoznavanje onostranog, večnosti, dimenzija svoga postojanja i duhovne uzvišenosti koju nosimo u sebi.

[shareaholic app="share_buttons" id="15676918"]

Portali transcendentalne hipnoze®

Transcendentalna hipnoza® i samohipnoza u svojoj osnovi omogućavaju da transcendiramo-prevazidjemo svoje zemaljsko Ja i udjemo u dizmenizju svemoći. Za neke je to Božansko polje, koje osvestimo i na taj način omogućimo njegovo-njeno delovanje u svom postojanju ovde i sada. Za druge je prvi kontakt sa Višom Dimenzijom mesto  gde osećamo povezanost i doživljavamo ulazak u Onostrano u kome se srećemo sa voljenim Dušama, Duhovnim Vodičima, Duhovnim Uciteljima i Andjelima. U tim čistim sferama uspostavljamo čistu komunikaciju, protok energija ljubavi, saosećanja, kao i energija koje leče, dobijajući pri tom Vodjstvo, Potporu i Pomoć. Svako iskustvo te vrste je jedinstveno.

Takva iskustva mogu značiti to da transcendiramo svoje zemaljsko Ja i da se povezujemo sa Kosmičkom Inteligencijom kojoj dopuštamo da deluje kroz nas. Na taj način doživljavamo ispunjenje koje našem životu daje smisao,energiju, i spoznaje iz viših dimenzija. Sa širom percepcijom realnosti naš duhovni razvoj je unapredjen, a mi kao ljudi smo vodjeni u više i prijatnije dimenzije postojanja. Sve vise ljudi oseća silu unutar sebe, koja ih poziva u lepši i bolji život,i tako sve ono sto nam je do sada otezavalo i ogranicavalo taj put počinje da otpada.

 Svakako, naš život u višim dimenzijama, gde smo prešli ograničenja svog zemaljskog Ja I iskoračili iz percepcije sebe kao ograničene ličnosti, omogućava novu i čistu energiju koja nas oslobadja i vodi u viša stanjeasvesti. Viša dimenzija nam donosi kvalitetniji rad i život na Zemlji.

Blog Objave  

Bori se, ili beži!

Bori se, ili beži!

Da li ste ikada bili u situaciji da ulažete teške i mučne napore i radite sve “prave stvari”, postavljate ciljeve,...