Translična hipnoterapija je nastala na osnovu rada Abrahama Maslowa, koji je zastupao stanovište da ljudi nakon zadovoljenja svojih osnovnih potreba ( pogledaj piramida) dolaze do tačke gde uvidjaju svoje potencijale, darove i viši smisao u životu. U trenutku kad su naše potrebe zadovoljene, mi želimo nešto više.

Šta je translična(transpersonalna) hipnoterapija ?

 U nekom smislu mnogi ljudi danas, na početku 21. veka, postaju već svesni da život znači mnogo više od pukog preživljavanja. Evolucija nas je dovela do tačke gde smo prevazišli osnove života i tražimo, odnosno- zahtevamo više. To više se odnosi na naš pravi smisao, koji izražava našu istinsku životnu svrhu. Tražimo odgovor na pitanje : »Zašto sam ovde ? « na taj način tražeći dublji smisao života. U tom procesu spoznajemo sebe u trenucima kad smo u svom središtu, jer radimo i ponašamo se na načn koji odražava našu životnu misiju. Abraham Maslow je spoznao da se čovečanstvo kreće u tom smeru, tvrdeći  da mi kao ljudi stremimo tome da prevaziđemo sebe(transcedentiranje sebe) i ostvarimo svoje duhovne potencijale. Psiholozi William James i C.C. Jung, kao i izvrsni antropolog Joseph Campbell su svi do jednog tvrdili da ljudi imaju »viši aspekt« i priznavali su postojanje Duše u čoveku na nivou psihološkog objašnjavanja. Njihov rad, knjige i istraživanja potenciraju i podstiču osvešćivanje Duhovnog Ja i budjenje nas kao Duša, kako bismo na Zemlji živeli u skladu sa svojom istinskom prirodom, a to je svakako više nego samo naša trenutna zemaljska ličnost.

 Karmičko čišćenje i Duša

Svako od nas je ovde sa svrhom, iako je mnogi od nas ne osećaju, ne razaznaju ili se ne usuđuju živeti je.  Otudjenost od sebe samoga je često posledica toga što mnogi u sebi nose nesvesna negativna uverenja i zapise(evidencije). Ograničavajući zapisi mogu biti duboka uverenja koja stvaraju jezgro ograničenja nastalih na podlozi predjašnjih iskustava, a mogu biti i posledica genetskog ili kulturološkog nasledja. Pa ipak, oslobadjanje od negativnih prethodnih iskustava i nastalih blokada, stvara uslove za samoostvarenje.

Karmičko čišćenje u višim stanjima svesti , karma, obrasci vezani za osvešćivanje i oslobadjanje od tih zapisa – je ono što nazivamo Karmičkim čišćenjem. Karmičko čišćenje, naravno, nije nešto što neko drugi radi umesto nas, jer je sveki takav proces u skladu sa našom Dušom i svrhom, ali nam ga terapeut inicira,olakšava i osvetljava.

 Putem translične hipnoze se vraćamo svesno u stanje Duše i od tog momenta stvaramo uslove za oslobadjanje na zemaljskom nivou. Na ovaj način se bez rezervi možemo prepustiti Vodjstvu Višeg Ja u svakodnevnom životu.

[shareaholic app="share_buttons" id="15676918"]

Pristupi, tehnike i metode za bolji kvalitet života

 Kada govorimo o Transcendentalnoj hipnozi i trans ličnoj hipnoterapiji, govorimo o procesu u kome se dolazi do polja koje je iznad našeg "ograničenog Ja". Podižemo se iznad svog čovečijeg iskustva i doživljavamo stvarnost na mnogo višem nivou. Tu nam se otvaraju različite mogućnosti za upoznavanje i susret sa našim duhovnim Ja, odnosno našom Dušom. Različiti pristupi , tehnike i metode koje omogućavaju put do Duše,a koje Asja često upotrebljava u svom radu su:

  1. Transcendentalna Hipnoza za komunikaciju sa Duhovnim vodičima, Andjelima, Učiteljima, Mudracima i Voljenim dušama.
  2. Translična Regresija u matericu(rad sa dušom u materici, period priprema za život,čišćenje blokada i oslobadjanje energije predaka)
  3. Translična Regresija u Prošli život
  4. Translična Progresija
  5. Translična Hipnoza u Viša stanja svesti(Kosmički um)
  6. Transhipnotička Regresija u stanje Duše ili Onstrano (po metodi dr. Michaela Newtona)
  7. Transcendentalna Hipnoza u stanje Duše.

Sve tehnike i svi pristupi su posebno prilagodjeni potrebama pojedinca, svaka deluje sa ciljem da se omogući pristup do višeg Ja, Duše i saznanja o svrsi  Duše. Sav rad se odvija na postepen način,lako i u nežnom zagrljaju Više svesti, Kosmosa ili Božanske inteligencije. Kada udjemo u dimenziju Viših frekvencija, lakše kreiramo i prihvatamo moćne promene koje naš život usmeravaju u skladu sa našom istinskom svrhom ovde na zemlji.

Kada sledimo svoj put, uskladjujući se sa svojom životnom svrhom, onda smo srećniji,ispunjeniji, osećajniji,topliji, uspešniji i zadovoljniji. Na naš život se odražava nov način postojanja, dešavaju nam se čuda, sinhroniciteti, jer srećemo više dobroga, prihvatamo više obilja(zato što je Univerzum zapravo beskonačni prosperitet) i živimo u većem skladu i harmoniji, koja se odražava u nama I svim  našim odnosima.

Blog Objave  

Bori se, ili beži!

Bori se, ili beži!

Da li ste ikada bili u situaciji da ulažete teške i mučne napore i radite sve “prave stvari”, postavljate ciljeve,...

Maske – Poslednja barijera do Duše

Maske – Poslednja barijera do Duše

Znam, iz vlastitog iskustva, koliko je moćna želja u ljudskoj prirodi, da zaživimo sretan, lijep i ispunjen život. Svatko ima...