Portali Transcendentalne Hipnoze

shutterstock_70639216 (2)

Putem transcendentalne hipnoze® stvaraju se portali, koji omogućavaju prolaz svetlosti i širenje Božanske svesti. U ovim dimenzijama sve viših vibracija, transcendentira se ovozemaljsko i omogućava se pristup  neograničenoj Supersvesti, koja ima veliku sposobnost menjanja ovozemaljskog.

                                Asya Širovnik Moškon

Otvaranje Portala u Onostranstvo

Putem transcendentalne hipnoze® stvaraju se portali, koji omogućavaju prolaz svetlosti i širenje Božanske svesti. U ovim dimenzijama sve viših vibracija, transcendentira se ovozemaljsko i dobiva se pristup neograničenoj Supersvesti, koja ima veliku moć da menja ovozemaljsko.

Kroz otvorene portale ulazimo u višu svest i susrećemo se sa beskonačnom inteligencijom, učeči kako da komuniciramo sa tom stvaralačkom Silom, koja je stvorila nas in naše živote. Prepoznajemo preslikavanje i odražavanje te prisutnosti u nama i u svemu što nas okružuje. Perfektna koherencija koja u tom stanju nastaje, omogućava prepoznavanje i prihvatanje onostranog u svom sveukupnom postojanju, večnosti i duhovoj veličini, koju nosimo u sebi.

Informacije i prijave

Pošaljite mail na dimenzijaduse@gmail.com (dopišite prijava za radionicu Portali).

Detalji:

Lokacija:Beograd
Informacije:Za više informacija pišite na dimenzijaduse@gmail.com